m-doroodian|محمد درودیان

نویسنده و پژوهشگر جنگ ایران و عراق

          سایت محمد درودیان

اشاره

 پیدایش وضعیت جدید در «بازنمایی واقعیات جنگ در فضای مجازی» که باید به عنوان فضای اجتماعی از آن نام برد، چگونگی روش مواجهه با جنگ و فضای اجتماعی را برای من به یک پرسش جدی تبدیل کرده است. این موضوع را با جناب استاد کمری و خانم جمشیدی در میان گذاشتم. مباحث طرح شده در آن جلسه را باید جداگانه مورد بحث قرار داد، اما حاصل آن، پذیرش واقعیات جدید در فضای مجازی و استقبال از آن بود که موجب انتشار یادداشت حاضر شد که پیش از جلسه نوشته بودم و پس از موافقت دوستان برای تغییر در روش انتشار مطالب در سایت، برای انتشار آن اقدام کردم. امیدوارم موضوع یاد شده از سوی دوستان مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.


ادامه مطلب

اشاره:

پیش از این درباره لو رفتن عملیات کربلای چهار، مطالبی در سایت نوشته شده بود، اما با انتقال شهدای غواص به کشور، روایت جدیدی شکل گرفت که تحت عنوان بازگشت کربلای چهار به تاریخ، درسایت منتشر شد. اکنون در آستانه سالگرد عملیات کربلای چهار، در یادداشت حاضر مسئله تغییر در روایت از جنگ و تقسیم آن به روایت رسمی و غیر رسمی مورد بررسی قرار گرفته است.

                                                    *******

   بازتاب رسانه ای انتشار خبر شهدای غواص در عملیات کربلای چهار، از حیث گسترده‌گی و واکنش جدید به وقایع جنگ ایران و عراق، به یک پدیده اجتماعی تبدیل و شرایط جدیدی را برای بازتفسیر جنگ فراهم کرده است. برخی از صاحب نظران بر این باورند که؛ روایت های غیررسمی از جنگ، جایگزین روایت های رسمی شده است. این گزاره خبری- تفسیری  در باره روایتهای جنگ گرچه در واکنش به بازتاب رسانه ای کشف اجساد شهدای غواص عملیات کربلای چهار طرح شده است، اما بدلیل ریشه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن، صرفاً محدود به جنگ نیست و در سایر زمینه ها قابل مشاهده است ...


ادامه مطلب


همه پیوندها