m-doroodian|محمد درودیان

نویسنده و پژوهشگر جنگ ایران و عراق

چالش های دو نسل؛ روایت از جنگ - قرائت از جنگ (بخش دوم)
پیش درآمدی بر نقد و بررسی چالش های دو نسل (بخش اول)
منازعه در تفسیرهای تاریخی یا در فعلیّت تاریخی؟
درودیان به یزدی پاسخ داد/ جناب آقای دکتر یزدی؛ چرا سیاست‌زدگی در تاریخ ؟
رویکرد متفاوت استراتژیست‌ها نسبت به مورّخین، درباره تجربه جنگ ایران و عراق
جراحی نکات بند دهم در یادداشت یکصدمین، به قلم اصغر معرفت جو
معرفی کتاب شوروی و جنگ ایران و عراق، به قلم دکتر جهانگیر کرمی
توضیحی بر مصاحبه سردار غلامپور، درباره تصمیم گیری در عملیات کربلای پنج
عملیات کربلای پنج ؛ نسبت با گذشته - تأثیر بر آینده
بازتاب شکست عملیات ارتش در هویزه ؛ مناقشات سیاسی یا ملاحظات نظامی؟
تأملی بر نقش آمریکا در حمله عراق به ایران
گزارش سفر مک فارلین به ایران در مصاحبه کنگرلو مشاور امنیتی نخست وزیر وقت
تعریضی بر یک تعریض؛ نقد و پرسش‌گری یا استخراج دستاوردهای دفاع مقدس؟
"جدال دائمی" در تاریخ
تأملی بر بحث درباره؛ علت لو رفتن عملیات کربلای چهار
نقد و بررسی چرایی «غیبت سخت‌کوشی و حضور آسان‌گیری» در تاریخ نگاری؟
تعریضی بر یادداشت یکصدمین، به قلم محمدجواد اکبرپور
معرفی کتاب «جنگ ایران و عراق: اولین جنگ خلیج(فارس) از 1980 تا 1988»
اهمیت عملیات کربلای چهار؛ دلایل بی توجهی به آن!
نقدی بر روش صورت بندی پایان جنگ، در فیلم مستند اتاق جنگ
بررسی جنگ با کدام رویکرد؟ قسمت پایانی
نقد و بررسی فیلم مستند اتاق جنگ
پرسش از واقعه جنگ یا از پیش فرض های فهم از واقعه؟ بخش دوم
کدام فهم از جنگ؛ اولیه یا ثانویه؟ بخش اول
مسئله کدام است؟ جنگ یا دفاع مقدس؟
پاسخی به پرسش‌های یک تعریض، به قلم فرانک جمشیدی
به یاد حمید فرهادی نیا؛ دوستی اش کوتاه ولی تأثیرش دیرپا بود
نقد و بررسی کتاب جنگ ایران و عراق از دیدگاه فرماندهان صدام
پرسش و پاسخ جنگ- بخش پایانی؛ برخوردهای شعاری - پرسش‌های چالشی
تعریضی بر یادداشت آیا تاریخ تحریف می شود؟ به قلم دکتر مریم جوان شهرکی
تأملی بر الزامات پژوهشی دفاع مقدس در سخنان سردار جعفری فرمانده کل سپاه
آیا تاریخ تحریف می شود؟! (بخش اول)
تعریضی بر یادداشت خانم جمشیدی به قلم محمدرضا الوند
شکل گیری بسیج در اندیشه امام خمینی و کارکرد دفاعی آن (بخش دوم)
تعریضی بر یادداشت یکصدمین، به قلم فرانک جمشیدی
شکل گیری بسیج در اندیشه امام خمینی و کارکرد دفاعی آن (بخش اول)
بررسی پرسش و پاسخ جنگ- بخش چهارم ؛ نگرش سیاسی- پرسش‌های سیاسی
تعریضی بر یادداشت برادر محسن ... به قلم یحیی نیازی
بازتاب جنگ در رسانه ملی؛ گذشته ضرغامی، آینده سرافراز
بررسی پرسش و پاسخ جنگ - بخش سوم؛ پرسش‌های پایدار - پاسخ‌های متفاوت
تعریضی بر یادداشت یکصدمین به قلم دکتر حسین اردستانی
تعریضی بر یادداشت یکصدمین به قلم نادر نوروزشاد
غفلت از جنگ به عنوان مسئله اصلی؛ علل و پیامدها
تعریضی بر یادداشت یکصدمین به قلم جعفر شیرعلی نیا
بررسی پرسش و پاسخ جنگ - بخش دوم؛ مسئله کدام است؟
تعریضی بر یادداشت یکصدمین به قلم علیرضا کمری
نقد و بررسی پرسش ها و پاسخ های جنگ - بخش اول؛ مقدمه
به یاد راوی در خاک خفته !
جناب آقای دکتر یزدی؛ با خودتان صادق باشید، تاریخ که جای خود دارد!
برادر محسن، آقا محسن، سردار رضایی، دکتر محسن رضایی!